11
Nis

Deprem Risk Raporu ile Bina Güvenliğinizi Teyit Edin |Skycon

ÜLKEMİZİN DEPREM GERÇEĞİ

Ülkemiz bilindiği üzere dünyanın en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır,  Ülkemiz için deprem güçlendirme çalışmalarının, statik analizlerin olası deprem durumunda can güvenliğini sağlamak amacıyla yapılması gerektiğini ve önemini vurgulamak elzem hale gelmiştir. Geçtiğimiz aylarda 10 İl’imizi kapsayan ve 100 yılın faciası olarak nitelendirilen 7,6 şiddetindeki deprem ve geçen yıllarda İstanbul’da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem; eğitim gördüğümüz, çalıştığımız, içinde yaşadığımız yapıların depreme karşı ne kadar güvenli olduğu sorusunu tekrardan akıllarımıza getirirken, bizleri deprem gerçeğiyle yeniden yüzleştirmiştir,

Deprem yerkabuğunun içindeki kırılmalardan dolayı meydana gelen sonucunda aniden yer yüzeyini sarsan ve önlenemeyen bir doğa olayıdır. Başka bir değişle üzerine yaşam inşa ettiğimiz yeryüzünün ayaklarımızın altından kaymasıdır. Geçmişte gerekli tedbirler alınmadığı için sayısız hayatı sonlandıran deprem, ihtiyaç duyulan önlemler alınmadıkça sevdiklerimizi hayatını tehlikeye atmaya devam edecektir. Böylesi bir durumda yapılması gereken ise “Deprem değil, bilinçsizlik öldürür!” ilkesiyle ile beşeri unsurların verebileceği zararları minimum düzeye indirgemektir.

DEPREM RİSK RAPORU : BİNA GÜVENLİĞİNİ TEYİT ETMEK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Depremin yıkıcı etkilerinden sakınmak için yapılması gereken çalışmalardan biri de dayanıksız ve çürük yapıların belirlenmesidir. Bir binanın oluşturduğu risk veya dayanıklılık durumu DEPREM RİSK RAPORU sonucuna bakılarak yorumlanır. En basit tanımıyla deprem risk raporu, binanızın güvenliğini teyit eden ve gerekli görüldüğü takdirde yapının dönüştürülüp esneklik kazanmasına karar veren belgedir. Aynı zamanda deprem risk raporu yürürlükte olan kentsel dönüşüm projelerinden yararlanmak için atılması gereken ilk adımdır. Peki, bina risk raporu nasıl alınır? Evlerinin afet riski taşıdığını düşünen bina sakinleri deprem risk raporu almak için bazı belgeleri hazırlamalıdırlar. Kişiler öncelikle bağlı bulundukları belediyelerin İmar veya Tapu Müdürlüğü’nden binaya ait statik veya mimari projeleri edinmelidirler. Bununla birlikte yönetmeliklerde yer alan diğer belgeleri(binanızın teknik, mühendislik raporları Tapu Fotokopisi nüfus cüzdanı vb. ) hazırlayarak süreci başlatabilirler. Alacağınız deprem raporu ancak T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylı kurumlarca verildiği takdirde geçerlilik sağlayacaktır. Bu sebeple binalarımızın deprem karşı nasıl bir hassasiyet içerisinde olduğu gerçeğini ile bu testler ile ortaya koymuş olabiliyoruz.

11-Nis-2023