BİZ KİMİZ ?

Hakkımızda

SKYCON ÇELİK, 1978 yılında kurulmuş olup Türkiye ve yurt dışında birçok çelik, beton ve çelik & beton projesine imza attı. Sektörün tanınmış inşaat firmalarından biri olan ve şu anda dünyanın 10 ülkesinde faaliyet gösteren SKYCON ÇELİK bünyesinde bugün fabrika çalışanları ile birlikte; mühendislik asistanları ile 12'in üzerinde mühendis ve 80'ün üzerinde çalışanı görev yapmaktadır. Bu on ülke: Türkiye , Gine, Ruwanda, Gambiya, Libya, Suudi Arabistan, Bulgaristan, Romanya, Türkmenistan, Azerbaycan Yaptığımız işler sırasında müşterilerimiz, tüm tasarım, üretim, montaj, inşaat ve taahhüt işlerinin her zaman SKYCON ÇELİK tarafından yerine getirilmesine özen göstermektedir. Karşılıklı güven, müşterilerimizin görüşlerine dikkat ederek, zamanında ve hızlı teslimat ... Hepsi SKYCON ÇELİK değişmez ilkeleridir. Şirketimiz kalite odaklı çalışmalarına devam etmekte, müşteri memnuniyetine ve iş güvenliğine büyük önem vermektedir. Firmamız tasarımdan anahtar teslimi projelendirme ve taahhüt işlerine kadar hizmet vermektedir. Devralınan projelerin de uygulanmasına yönelik tasarımlar ve ekonomik çözümler üretir. Bu çözümlerin kalite ile buluşturulması sayesinde müşteri memnuniyeti elde edilmektedir. Çevre ile uyumlu modern yaşam alanları inşa ediyoruz. Öncelikle SKYCON ÇELİK , anahtar teslimi proje olarak endüstriyel binalar, resmi yönetim binaları, sosyal binalar (oteller, AVM'ler, Hastaneler gibi) gibi bina inşaat sektörü alanında faaliyet göstermektedir. SKYCON ÇELİK, projelendirme, imalat, inşaat işleri, kurulumlar ve şantiye yönetiminde kanıtlanmış profesyonel ekibi ve vizyonu ile elde edilen yeni ve ilerici hizmet ve deneyimleri müşterileriyle paylaşmaktan gurur duyar.

Hedeflerimiz

Ülke ekonomisine katkıda bulunmak, üstlendiğimiz tüm projelerde çevreye duyarlı davranmak ve zarar vermemek, insana ve onun geleceğine yatırım yapmak, kalite anlayışımızı her geçen gün daha da geniş kitlelere sunabilmek… İşte bu hedefler, bize sonsuz bir güç veriyor. 

Hizmetlerimiz

Firmamız, tasarımından yapımına kadar, anahtar teslim taahhüt hizmeti sunmaktadır. Tasarım ve uygulamasını üstlendiği projeler için ekonomik çözümler üretmek ve bu çözümleri kalite ile birleştirerek, müşteri memnuniyetini sağlamak ise en önemli hizmet politikasıdır.

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız, Müşterilerimizin beklentilerini anlamak, şartname ve standartlara uygun şekilde çalışarak mükemmele ulaşmaktır. Politikamızın dayandığı Temel İlkeler Mükemmeli amaçlamak. Değer katmak için verimli bir şekilde çalışmak. Sürekli gelişim prensibine göre hareket etmek. Tüm yönetim ve çalışanlarımızla kaliteden sorumlu olmak. Eğitim yoluyla becerilerimizi ve kalite anlayışımızı artırmak. Ekip, çalışmasıyla, uyum, etkinlik ve yaratıcılığı teşvik etmek. Taşeronlarımızla her fırsatta, sürekli gelişime yönelik olarak, karşılıklı kazanç yaklaşımı içinde işbirliği yapmak. Kalite Hedeflerimiz, Müşteri şikâyetlerini gidermek, yeniden çalışma ve onarım işlerini en aza indirmek, verimliliği artırarak maliyet azaltımını sağlamak ve bunu müşterilerimize yansıtmaktır.

Çevre Politikamız

Çevrenin korunmasına yönelik gösterdiğimiz tüm gayretlerimiz ve ilişkilerimizde ahlaki değerlerin ışığında, bu yüksek standardı ulusal ve uluslararası mevzuatlara uygun şekilde, resmi mercilerle iş birliği yaparak ve toplumla iletişim içinde olarak koruyacağımızı, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ilkeleri olan madde ve enerji kullanımında, teknoloji seçiminde, şantiyelerin kurulması ve çalıştırılmasında; doğal kaynak kullanımında israfın önlenmesini, çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi amacıyla tüm faaliyetlerimizde atık ve artıkların azaltılmasını ve geri kazanım yolu ile ülke ekonomisine yeniden kazandırılmasının sağlanmasını inşaat sektörünün önde gelen kuruluşlarından biri olan firmamızın ana prensibi olarak belirleyeceğimizi, Her yıl, yeni amaç ve hedefler belirleyerek Çevre Yönetim Sistemi’mizin sürekli gelişmesini sağlayacağımızı ve bunun doğrultusunda çevre ve insan sağlığının korunmasını teşvik edici eğitim ve faaliyetlere önem gösterip, çevre faktörünü ön planda tutacağımızı, Taahhüt ederiz.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Politikamız

Firmamız her türlü altyapı ve üstyapı inşaat faaliyetlerini, en üst kalite seviyesinde yürütürken çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliğinin istisnasız korunması ve çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesi hususunu ana amaçları arasında değerlendirmektedir. Bu bağlamda aşağıdaki hususların teminini ve idamesini taahhüt ederiz. Önceden tedbir alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını ya da en alt seviyeye indirilmesini sağlamak. Yürürlükte bulunan İSG ile ilgili yasal mevzuat ve idari düzenlemelere uymak Tüm çalışanlara bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını sağlamak amacıyla eğitimler vermek. Şartlara uygunluğun sürdürülebilmesi için İSG Politikasını, periyodik olarak gözden geçirmek ve İSG ile ilgili konularda sürekli iyileştirme sağlamak. Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak. 

İlkelerimiz

Karşıklı güven, müşterinin isteklerine verilen önem, çabukluk ve daha fazlası… Bütün bunlar Skycon Çelik’in değişmez ilkeleri… Firmamız, bütün işlerinde kalite odaklı çalışmakta ve yapı güvenliğine büyük önem vermektedir.