28
Nis

ÇELİK YAPI PLANLAMALARI NASIL YAPILIR?

Endüstriyel Tesis Yatırımlarında Dikkat Edilecek İlk Konu: Yatırımcılar

Yatırımcılar yatırımlarını, uzun yıllar verimli çalışacak ve rekabet edecek şekilde planlamalıdırlar.

Endüstriyel tesis yatırımında;

·         Proses Tanımı Ve Yerleşimi

·         Yatırım Projeksiyonuna Uygun Yer Ve Arazi Seçimi,

·         Yatırımın Fizibilitesi,

·         Finansmanı,

·         İşletme Verimliliği

       Yukarıdaki maddelerde belirlenen kriterlere uygun proje hazırlanması dikkat edilmesi gereken en önemli konulardır. Yatırım yapılacak konuda öncelikle prosesin çok iyi tariflenmesi, buna uygun ekipmanların seçilmesi, yatırım yapılacak arazinin hammadde ve tüketiciye uzaklık gözetilerek en uygun yerde seçilmesi gereklidir. Prosesin iyice tariflemeden inşaatın yapılması ve prosesin gelişigüzel inşa edilen binanın içine sığıştırılması işletme esnasında verimliliği etkileyen önemli bir unsurdur.Yatırıma başlamadan önce işletme verimliliğini ve işletme maliyetini azaltacak bir proje ve inşaat planlaması yapılmalı ve uygulanmalıdır.

İhalesine katıldığımız bazı yatırımlarda projelerin yetkin kişilerce doğru çözümlerle hazırlanmadığını görmekteyiz. Bu durumda inşaat süresinde gecikmeler olmakta, inşaat maliyetleri ise acele ile alınan kararlar neticesinde artmaktadır. Bu maliyetleri ve gecikilen süredeki üretimin değerini hesapladığınızda ödenen bedel proje hizmetleri için ödediğiniz bedellerin çok üzerinde olmaktadır. Projelendirme aşamasında harcamadığınız zaman ve paranın çok daha fazlasını eksik proje, yanlış planlama nedeniyle ödemekle karşı karşıya kalıyorsunuz. Bu nedenle endüstriyel tesis yatırımında projeci ve uygulayıcı firmanın tecrübesi ve yetkinliği çok önemlidir.   

       Estetik bir mimari tasarımla yaptıracağınız bina ile marka değerine katkı sağlanabilir,

Çalışan mutluluğunu artıracak sosyal alanlar planlayarak marka değerine katkı sağlanabilir,

Binanıza yeşil bina sertifikası alarak marka değerine katkı sağlanabilir.                                

a. Endüstriyel Tesislerde yaygın olarak uygulanan  taşıyıcı sistem tipleri

• Çelik Taşıyıcı Sistem

• Prefabrike Betonarme Taşıyıcı Sistem

• Yerinde Dökme Betonarme Kolon + Çelik Çatı

• Betonarme Prefabrik Kolon + Çelik Çatı

• Yerinde Dökme Betonarme Kolon + Çelik Uzay Çatı

• Betonarme Prefabrik Kolon + Çelik Uzay Çatı

b. Taşıyıcı sistem seçimi kim tarafından ve hangi kritere göre yapılmaktadır?

• Mimarlar

• Ekonomik Sebepler

• Yatırımcının direkt taşıyıcı sistem üreticisinden teklif alması

• Fabrika yerleşimi                                     

 Yapılarda çeliğin taşıyıcı sistem olarak kullanımının getirdiği üstünlükler aşağıdaki başlıklar altında toplanabilir.              

 

Mimari Açıdan Üstünlükler

• Diğer malzemelerle geçilemeyecek büyük açıklıklar, çelik malzeme kullanılarak geçilebilir.

• Taşıyıcı sistem elemanlarının narinliği ve geniş açıklıkların geçilmesi nedeniyle mekandan tasarruf sağlar

• Yapıda, büyütme veya tadilat yapılmak istendiğinde kolaylıkla yapılabilir.

• Çok çeşitli birleşim tekniği sayesinde istenilen geometri ve formda yapı yapılabilir.

• Mekanik ve elektrik tesisat kanalları kirişlerde açılan boşluklardan geçirilebilir, bu şekilde kat yüksekliğinden kayıp verilmez.

28-Nis-2023