Yapılarda Deprem Tahkiki Yapılması

  • Anasayfa
  • /
  • Yapılarda Deprem Tahkiki Yapılması
images

a) Mevcut Yapı kontrolü : Yapıda mevcut durumun kontrolü yapılmaktadır. Hasar olup olmadığı, korozyon vs olup olmadığı, beton durumunun ne olduğu ile ilgili ön bilgi sahibi olmak için yapının kontrolünün yapılmasıdır, , yapı ile ilgili performans analizinin yapılıp yapılamayacağına oluşan şartlara göre karar verilir,

b) Zemin Etüdü : Mevcut yapının zemin etüdü var ise ve günümüz yönetmeliğine uygun ise yeniden etüd yapılmaz, aksi durumda Yönetmelik gereği Zemin Etüdü yapılır,

c) Labaratuvar Hizmeti  : Yönetmelik gereği tüm yapıda karot alınıp, schmit çekici ile okumalar yapılır. Donatı tespiti için Yönetmeliğe uygun kolon ve kirişlerde sıyırma ve ultrason cihazı ile okuma yapılarak donatı tespitleri de gerçekleştirilir

d) Rölöve alınması: Projesi mevcut ise binanın mevcut projeye uygunluğunun kontrolü yapılır. Yok ise mevcut yapının tüm kolon, kiriş, tabliye ve duvarlarının rölövesi çıkarılır

e) Mevcut yapının performans analizinin yapılıp raporunun hazırlanması. ;Yetkin mühendislerimiz tarafından mevcut yapının günümüz Deprem Yönetmeliği ve Standartlarına göre performans analizi yapılarak yapım amacına göre performansı verip vermediği, hangi kolon ve kirişlerin hasar gördüğü tespitleri yapılır ve  gerekli raporlaması hazırlanır

bina güclendirme calismalari

                                                                              BİNA GÜÇLENDİRME İŞLERİ


bina güclendirme       Bina güclendirme isleri

                                       PERFORMANS ANALİZ YAPIM ÖRNEKLERİ VE MEVCUT YAPI KONTROLÜ